Cover-idrett-kjonn-og-ledelse

Anne Tjønndal (red.):

Idrett, kjønn og ledelse
Festskrift til Jorid Hovden

Gratulerer, Jorid Hovden!

 

På denne siden finner leseren nyttig tilleggsmateriell til festskriftet.
Kontakt heidi.nordli@fagbokforlaget.no ved spørsmål.